นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล ในฐานะว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 แถลงข่าวร่วมกันภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติให้ความเห็นชอบน…