นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งแต่ปี 55-65 ระยะเวลา 11 ปี จำนวน 47 โครงการ รวมระยะทางกว่า 521.366 กม. งบประมาณรวม 3,285.87ล้านบาท แบ่งเป็น ป…