ช่วงวันที่ 1- 5 ต.ค. 2566ร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณจีนใต้ (ใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนาม)ฝนยังเกิดขึ้นได้และตกต่อเนื่อง เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่ว…