เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล จำนวน 90 คน เดินทางมาถึงที่สนามบินอู่ตะเภาแล้ว โดยมาถึงก่อนเวลาเร็วกว่าที่แจ้งไว้ 1 ชั่วโมง

พลเรือเอก สิทธิชัย ต่างใจ ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ต…