นับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และจะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ผู้สื่อข่าว PP…