หลังจาก รมว.คลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บมจ. “อาคเนย์ประกันภัย” และ ไทยประกันภัย” ไปเมื่อ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ยังมีประชาชนไม่น้อยที่ยังสงสั…