นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยถึงการครบรอบ 70 ปี ธอส. ว่ามีความน่าสนใจทั้งเรื่องของเงินฝากออมทรัพย์และสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสิ่งแ…