เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. พร้อมด้วย ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒ…