แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ ในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือก…