น.ส.ศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นำทีมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญแห่งปี ครองแท่นผู้นำกลยุทธ์ทางการตลาดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย รับ รางวัลใหญ่ในเวทีไทยและเวทีโลก ได…