หลังจากที่ผู้ค้าน้ำมันพีทีที สเตชั่น และบางจาก ได้ประกาศราคาน้ำมันเมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 สำหรับการขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ โดยราคาขายปลีกล่าสุดจะเป็นดังนี้

(ราคาเมื่อวันที่ 9 ก.ค.65)

<…