นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี”

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย…