เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอังกฤษรายงานว่า กองทัพของทั้งสองประเทศได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธฮูตีในประเทศเยเมน โดยมีการใช้ทั้งเครื่องบิน เรือรบ และเรือดำน้ำ รวมถึงขีปนา…