วันที่ 15 มี.ค. เวลา 10.30 น. หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมครอบครัว ได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด จากนั้นนายทักษิ…