วันที่ 22 พ.ค. 2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 6 /2566 ระหว่าง นายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ โจทก์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ จำเลย ข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและพร…