นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกันตนถึงกรณีพบข้อความ SMS ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปร…