สืบเนื่องจากกรณี นายปริเยศ อังกูรกิตติ ยื่นฟ้องประธานคณะกรรมการกำกับการพลังงานกับพวก ในข้อหาเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ เกี่ยวกั…