เร่งปรับปรุงท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา 14 ท่าให้เสร็จทั้งหมดปี 66

เมื่อวันที่ 9 พ.ยคำพูดจาก ทดลองเล่น. ที่กรมเจ้าท่า นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันลอยกระทง 2565 ตามข้อห่วงใย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้สรุปภาพรวมในพื้นที่ส่วนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา จัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ในคืนลอยกระทง จำนวน 200 คน เรือรักษาการณ์ 8 ลำ เรือตรวจการณ์ทั่วไป 1 ลำ เจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ 63 ท่าเรือ และ ส่วนภูมิภาค กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 510 คน เรือตรวจการณ์ 61 ลำ

โดยเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ออกปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 14.30-24.00 นคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งในคืนวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 8 พ.ย.65 ไม่พบอุบัติเหตุทางน้ำ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือผู้เสียชีวิต จึงขอบคุณกรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้ปฏิบัติงาน ออกตรวจตรา อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในวันลอยกระทงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/แผนงานและข้อสั่งการ ปี 65 และมอบนโยบายการดำเนินงานกรมเจ้าท่า ปี 66 ดังนี้ 1.การปรับปรุงท่าเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา (Smart Pier) จำนวน 14 ท่าเรือ โดยในปี 65 ดำเนินการจำนวน 11 ท่าเรือ แบ่งเป็น แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 5 ท่า ได้แก่ ท่ากรมเจ้าท่า, ท่าสะพานพุทธ, ท่านนทบุรี, ท่าช้าง และท่าสาทร อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมเปิดใช้งานภายในปีนี้ จำนวน 6 ท่า ได้แก่ ท่าเตียน, ท่าบางโพ, ท่าพระราม 7, ท่าพายัพ, ท่าราชินี และท่าเกียกกาย ส่วนปี 66 ดำเนินการจำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าปิ่นเกล้า, ท่าพระราม 5 และท่าปากเกร็ด

2.การขุดลอกต่างตอบแทนแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน 186 แห่ง แบ่งเป็น ในปี 65 กรมเจ้าท่าดำเนินการขุดลอกจำนวน 132 แห่ง ปริมาณดินรวม 18,160,500 ลบ.ม./ ขุดลอกต่างตอบแทนและอื่นๆ ปริมาณ 5.00 ล้าน ลบ.ม. ประหยัดงบประมาณ 285 ล้านบาท ส่วนปี 66 ดำเนินการขุดลอกจำนวน 54 แห่ง ปริมาณดินรวม 4,048,600 ลบ.ม./ ขุดลอกต่างตอบแทนและอื่นๆ (ออกใบอนุญาตแล้ว) รวม 170,101.2 ลบ.ม.

นายอธิรัฐ กล่าวอีกว่า 3.เรือไฟฟ้า (EV BOAT) ในแม่น้ำเจ้าพระยา มีแผนจะดำเนินการให้ได้ 44 ลำ แบ่งเป็น ปัจจุบันมีจำนวน 26 ลำ ซึ่งในในปี 65 จะเพิ่มขึ้น 11 ลำ และ ในปี 66 เพิ่มขึ้น 7 ลำ และ 4.องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในปี 65 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAP) จำนวน 29 รายการ และในปี 66 เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก IMO ในเดือน ก.พ. 66 ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ. 66

นอกจากนี้ได้มอบนโยบายการดำเนินงานกรมเจ้าท่า ปี 66 ดังนี้ 1.การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ปี 66 ให้ดำเนินการตามระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ เน้นย้ำห้ามมีการร้องเรียนการเรียกผลประโยชน์โดยเด็ดขาด 2.การปรับปรุงท่าเรือSmart Pierแม่น้ำเจ้าพระยาให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้เป็นตามนโยบายรัฐบาล ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ

3.การผลักดันเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบ เร่งรัดการดำเนินงานให้ออกบริการได้ภายในปี 66 และ 4.ด้านการต่างประเทศให้กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการรับการตรวจประเมินของ IMO ที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ. 66