เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค Step Up 3 ปี”

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคหรือเงินฝากสมุดเล่มแดงกับ ธ.ก.ส. ในปัจจุบัน ระยะเวลารับฝาก 3 ปี (3 กรกฎาคม 2566 – 2 กรกฎาคม 2569) พร้อมรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับเงินฝาก สูงสุดร้อยละ 3 ต่อปี เฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 1.85 ต่อปี

กำหนดฝากเงินขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบัญชี ต่อราย

แบ่งอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับเงินฝาก

ระดับเงินฝาก 100,000 – 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยใน

ปีที่ 1 ร้อยละ 1.00

ปีที่ 2 ร้อยละ 1.25 และปีที่ 3 ร้อยละ 3 เฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.75

ระดับเงินฝาก 500,000.01 – 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยใน

ปีที่ 1 ร้อยละ 1.10คำพูดจาก สล็อตออนไลน์

ปีที่ 2 ร้อยละ 1.30

ปีที่ 3 ร้อยละ 3.00

เฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.80

ระดับเงินฝาก1,000,000.01 – 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยใน

ปีที่ 1 ร้อยละ 1.15

ปีที่ 2 ร้อยละ 1.40

ปีที่ 3 ร้อยละ 3.00

ครึ่งปีแรกต่างชาติเที่ยวไทย 12 ล้านคน เร่งอนุมัติวีซ่าดันยอดตามเป้า

หนี้ กยศ. ดันหนี้ครัวเรือนพุ่งแตะ 16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.6% ต่อจีดีพี

เฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 1.85 โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (คู่โอน) โดยตรง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถถอนต้นเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้ง โดยธนาคารไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินและสามารถทำธุรกรรมได้ที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด