ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ยกฟ้อง “ปลัดมท.” ด้อยค่าผู้ใต้บังคับบัญชา

วันที่ 22 พ.ค. 2566 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา คดีอาญาหมายเลขดำที่ อท 6 /2566 ระหว่าง นายสงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ โจทก์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ จำเลย ข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โจทก์ฟ้อง ว่าโจทก์เป็นกรรมการปฏิรูปต้านกระบวนการยุติธรรมและเป็นกรรมการป้องกันและจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์ ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จำเลยรับราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 เวลากลางวัน จำเลยกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ได้กล่าว หรือไขข่าวแพร่หลายด้วยถ้อยคำด้อยค่ามหาวิทยาสัยสยาม ในที่ประชุมผ่านจอภาพในระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำเลยได้กล่าวในที่ประชุม "มึงจบอะไรมาวะ" เจ้าหน้าที่ตอบว่า รัฐศาสตร์จุฬาฯ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำเลยพูดว่าโง่เป็นควายเข้าปีอะไร และได้รับคำตอบว่า ปริญญาโท

ขอโทษไม่พอ! ทนายสงกาญ์ยื่นฟ้อง ปลัด มท. ปมคลิปเหยียด ม.เอกชน

เลือกตั้ง 2566 : “วิษณุ” เปรียบรัฐบาล "ก้าวไกล" ยิ่งกว่าเรือเหล็ก แนะเอาไมตรีไปแลกเสียงโหวต ส.ว.

ซึ่งจำเลยพูดว่า "กูว่าแล้ว" จบปริญญาตรีที่ไหน เจ้าหน้าที่ตอบว่ามหาวิทยาลัยสยามจำเลยพูดว่า "โอ กูว่าแล้ว" การกระทำของจำเลยเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยคำพาดพิงถึงมหาวิทยาลัยสยามมีนัยสำคัญอารทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าระบบการเรียนการสอนมีมาตรฐานต่ำ บุคลากรจะไม่มีคุณภาพ กับพูดจาดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างร้ายแรงด้วยวาจาหยาบคายทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกต้อยค่าในสายตาผู้อื่นอันเป็น การเหยียดหยามศักดิ์ศรีของความป็นมนุษย์

เหตุเกิดที่กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 25600มาตรา 14 (1)

ศาลพิเคราะห์ คำฟ้อง เอกสารประกอบฟ้อง เอกสารที่ ศาลเรียกมาจากกระทรวงมหาดไทย รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานของเจ้าพนักงานคดี ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นกรรมการปฏิรูปต้านกระบวนการยุติธรรม และกรรมการป้องกันและจัดการปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางออนไลน์ตามประกาศของกระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จำเลยรับราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมผ่านจอภาพในระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาตไทย เพื่อกำหนดแนวทางให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวนโยบาย

คดีมีปัญหาว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงแห่งคดีเกิดขึ้นในที่ประชุมด้วยระบบวีตีโอคอนเฟอร์เรนซ์ของกระทรวงมหาดไทยโดยจำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ร่วมกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในตอนหนึ่งจำเลยกล่าววาจาเสียดสีไม่สุภาพ หยาบคาย ต่อข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่ง จบการศึกษาระตับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยาม

และกล่าวพาดพิงมีนัยสำคัญที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยสยามผลิตบุคคลากร โดยไม่มีคุณภาพ เห็นว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของจำเลย คือข้าราชการที่ถูกจำเลยกล่าวว่าจา ดูหมิ่นเหยียดหยาม และมหาวิทยาลัยสยามที่ถูกจำเลยกล่าวพาดพิงถึงในลักษณะที่อาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยด้อยคุณภาพ

บุคคลทั้งสองจึงเป็นผู้เสียหาย โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 (1)