นิติบุคคล 3,000 ราย สถานะเป็น'ร้าง'ไม่ชำระบัญชี เงียบหาย ละเมิดกฎหมาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียน จำนวน 2,880 ราย สาเหตุไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จหลังจดทะเบียนเลิก พร้อมส่งจดหมายติดตามแล้ว 2 ครั้ง หากครบ 90 วัน ที่ออกประกาศยังไม่มีความเคลื่อนไหวขีดชื่อเป็นร้างทันที!คำพูดจาก เว็บสล็อต ดีที่สุดในไทย!

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศเรื่อง จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน โดยในปี 2566 พบว่า

มีนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเข้าข่ายจะถูกขีดชื่อจำนวน 2,880 ราย เพื่ออัปเดตฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นยังเป็นการหยุดยั้งไม่ให้มิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีนำนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวธุรกิจแล้วมาหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าธุรกิจเหล่านี้มีตัวตนและยังคงดำเนินธุรกิจอยู่

ซึ่งการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนในครั้งนี้ กรมฯ ได้พิจารณาจากข้อสันนิษฐานว่า นิติบุคคลนั้นไม่ได้ยื่นรายงานการชำระบัญชี หรือไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท โดยเมื่อพ้น 90 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ นิติบุคคลจำนวน 2,880 รายนี้ จะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคล เว้นแต่จะมีการระงับขีดชื่อหรือแสดงเหตุให้เห็นเป็นอย่างอื่น

แต่ถึงแม้ว่านิติบุคคลรายใดจะมีสถานะร้างหรือสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมการ ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นยังคงต้องมีความรับผิดชอบในนิติบุคคลนั้นอยู่ รวมถึงอาจคืนสู่ทะเบียนได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน โดยการร้องขอต่อศาลนั้นเอง